Wat gebeurt er op dit moment in ons bos?

Wat gebeurt er momenteel in ons bos?

In de plaatselijke bossen vinden momenteel allerlei werkzaamheden en maatregelen plaats.

De boseigenaren proberen de noodzakelijke maatregelen in de bossen aan te pakken en het beschadigde hout te verwijderen. Door de omvang van het werk kan dit echter niet in korte tijd worden gedaan. Het opruimen en herbebossen van de beschadigde bosopstanden zal daarom veel tijd in beslag nemen en soms leiden tot verstoringen zoals afsluitingen en omleidingen in de bossen. Hiermee moet altijd rekening worden gehouden bij het bezoeken van de bossen.

We doen daarom een beroep op iedereen die het bos een warm hart toedraagt:

  • Begrijp alsjeblieft dat er in de huidige situatie uitgebreide boswerkzaamheden nodig zijn en dat dit op dit moment je boservaring begeleidt.
  • Wees bijzonder oplettend tijdens uw vrijetijdsactiviteiten en neem de volgende instructies en, indien van toepassing, verboden in acht.

In het algemeen mogen gebieden waar hout wordt gekapt of verwerkt tijdelijk niet worden betreden, omdat het in de buurt zijn van deze werkzaamheden levensgevaarlijk kan zijn.

Districtsboswachter Anna-Marie Hille laat de dramatische verandering in het bos zien, maar ook de huidige zeer moeilijke situatie voor de lokale bosboeren:

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.