Metten doneert 20.000 euro voor lokaal bosproject

#deinsauerland / Service / Goed om te Wissen / Unser Wald in Südwestfalen / Samen voor het bos / Metten doneert 20.000 euro voor lokaal bosproject

Spendenübergabe und  Setzen der ersten Pflanzen im Rahmen der Pflanzaktion der Firma Metten.

Duizenden deelnemers maakten van de Metten jubileumactie "Elke worst voor het bos" een echt succes. Als resultaat is er nu 20.000 euro overhandigd aan Naturpark Sauerland Rothaargebirge e. V. voor het gezamenlijke herbebossingsproject in het Repetal in Attendorn op een terrein dat bij het district Olpe hoort.

"We zijn erg blij met het resultaat van onze jubileumcampagne 'Dicke Sauerland'", zegt managing partner Tobias Metten. Er werd 20.000 euro ingezameld als donatie voor het herbebossingsproject bij het middeleeuwse fort Jäckelchen. Duizenden deelnemers aan de loterij hadden hun code ingevuld om ervoor te zorgen dat het bedrijf Metten een donatie aan het project zou doen. Het familiebedrijf rondde het bedrag aan het einde van de actie royaal naar boven af.

Nu werd de donatiecheque namens hen overhandigd door Peter, Ulrich en Tobias Metten aan Detlef Lins, directeur van Naturpark Sauerland Rothaargebirge e. V.. De datum voor de overhandiging van de donatie was toepasselijk gekozen omdat de eerste zaailingen van de nieuwe bomen net in het bosgebied waren geplant. Bij de keuze van de boomsoorten lieten de verantwoordelijken zich leiden door de oorspronkelijke beplanting van de regio. Zo is, volgens het historische bospatroon, een gemengd eiken-lindebos gecreëerd, dat wordt gekenmerkt door een lage gevoeligheid voor droogte - aangevuld met een beukengebied. "Nadat het gebied eerst was ontdaan van het oude sparrenbestand, gemulcht en - ter bescherming tegen dierenpredatie - omheind, kun je nu een idee krijgen van hoe dit gebied er in de toekomst uit zal zien met de eerste planten," zegt Tobias Metten.

Detlef Lins van Naturpark Sauerland Rothaargebirge e. V. is blij met het project en de tot nu toe geboekte vooruitgang: "Als grootste natuurpark in Westfalen heeft ook het natuurpark Sauerland Rothaargebirge de afgelopen jaren zwaar geleden onder de droogte en de schorskeverplagen. Elke steun voor de reactivering van bosgebieden is daarom waardevol. De Metten-campagne met de grote donatie is een belangrijke bouwsteen. De betrokkenheid van lokale bedrijven, die zich bewust zijn van het belang van het bos voor het milieu en het leven in de regio, geeft ons echt hoop en we zouden het zeer toejuichen als deze actie een signaalwerking heeft en navolging vindt."

Het bedrijf en de familie Metten voelen zich al generaties verbonden met het plaatselijke bos. Tobias Metten: "We zijn blij dat we nu kunnen bijdragen aan herbebossing in het Sauerland na de moeilijke laatste jaren voor de natuur."

Over de campagne "Elke worst voor het bos
Voor de 60e verjaardag van de "Dicke Sauerland" bockwurst lanceerde Metten vorig jaar een grootschalige verkoopbevorderingscampagne met als motto: "Elke worst voor het bos!". Eindgebruikers werd gevraagd een actiecode in te voeren op de 5x80g blikjes op de Metten website, zodat er 25 cent per stuk zou gaan naar het herbebossingsproject, dat samen met het Natuurpark Sauerland Rothaargebirge wordt uitgevoerd in het Repetal in Attendorn. Het mechanisme was heel eenvoudig: koop een worst, voer de code in en doe iets goeds voor het bos! En trouwens, met een beetje geluk konden deelnemers ook een van de 60 geweldige prijzen winnen.

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.